Jedním z druhů památek dob minulých jsou různé textilie. Vzhledem k materiálu, ze kterého jsou vytvořeny, podléhají snadno zubu času. Nebo by mohly podlehnout. Protože pokud bychom to dopustili, přišel by náš stát o mnohé nenahraditelné hodnoty.
postel na obrazu.jpg
§ Je tedy zapotřebí práce restaurátorů, kteří destruktivní činnost zmíněného zubu času zastaví.
Restaurátorské dílny se zabývají konzervováním velkoplošných gobelínů i restaurováním kobercůa textilií různých materiálů. K těm patří například prapory nebo různé gobelínové potahy.
– Před započetím práce je nutné vyhodnocení poškození.
– Poté se navrhne oprava včetně rozpočtu.
Každý zodpovědný restaurátor navrhne takové řešení, které by co nejvíce prodloužilo životnost historické textilie. Přesto se nikdy nezapočne bez souhlasu investora.

Konzervování i velké opravy

Kvalitní gobelínové dílny dokáží nejen textilii vyčistit a opravit drobná poškození, ale dokonce si umějí poradit i s většími nebo opravdu rozsáhlými škodami. K těm patří například chybějící celé části.
§ Nejčastěji jsou do ateliérů přinášeny historické tapisérie, které jsou ručně vázané nebo tkané kilimovou technikou.
obraz na zámku chateau de langeais.jpg
§ Jedná se většinou o orientální a jiné koberce.
Odborníci si umějí poradit i s jemnými historickými výšivkami. A to jak závěsnými, tak i s potahy z historického nábytku. Jistě zajímavou činností je kupříkladu památečních cechovních praporů nebo jiných velice cenných textilií různých materiálů. V těchto dílnách se používají konzervační způsoby, které jsou známé pod označením „neznatelná textilní retuš a rekonstrukce“. Cílem každé této dílny je maximální zachování historického materiálu. Tudíž zásahy, které je nutné udělat, jsou v podstatě neviditelné. Protože v tomto oboru platí, že jen práce, která není vidět, je považována za nejkvalitnější a nejlépe provedená.