I váš největší přítel může na své přátelství rázem zapomenout, pokud do hry vstoupí peníze anebo majetek. Tak už to na světě chodí a přirozeným pudem člověka je, postarat se v první řadě sám o sebe a o své potomky, vždyť všichni známé tisíckrát ověřené rčení, které říká, že co je doma, to se počítá. Ovšem mnohdy se může stát jablkem sváru i právě to, co je doma pod střechou. K podobné situaci může dojít tím především ve chvíli, kdy přijde řeč na dělení majetku po někom zesnulém, ať už je to strýc, teta anebo dokonce rodiče. A čím větší jmění po sobě člověk na zemi zanechá, tím větší bitka o něj posléze nastane.
stříbrná propiska.jpg

Rozdělte majetek ještě před svým odchodem

Ovšem podobným svárům by se dalo snadno vyhnout, pokud by lidé, kteří se k podobnému odchodu chystají, mysleli včas na svou poslední vůli. Na jednu stranu se lidé domnívají, že právě zanechání závěti může být vůči některým lidem neférové a může v rodině vyvolat spory. Na druhou stranu je však potřeba vzít v potaz to, že k mnohem větším sporům dojde právě ve chvíli, kdy dotyčná zesnulá osoba žádnou poslední vůli nevyjádří.
razítko na dokumentu.png
Znepřátelené strany jedné rodiny, sourozenci, kteří spolu nemluví, rodinní příslušníci, kteří se nezdraví a rozsévají o sobě navzájem různé pomluvy, známe to z televize, ale také ze svého okolí. Rozhodně to není nic pěkného, ale také nic výjimečného. Jakmile jde o peníze a majetek, nikdo nezná svého bratra. Nicméně vše by mohlo proběhnout úplně jinak a lépe, kdyby zesnulá osoba svůj majetek sama, alespoň částečně rozdělila a dala najevo, komu co náleží. V tom případě by bylo jasné, že se jedná o poslední vůli nebožtíka a nikdo by si nemohl na nikoho druhého stěžovat, nikdo by nikomu nemohl spílat, neboť ten, kdo vše rozdělil, by byl stejně v pánu. Pokud se tedy obáváte, že by ve vaší rodině mohlo dojít k něčemu podobnému, pojistěte se pro tyto chvíle tak, že sepíšete svou poslední vůli u šikovného notáře v Třebíči a budete mít jistotu, že po vašem odchodu nedojde k žádné válce o rodinný majetek.