Zdálo by se, pokud tedy máme věřit reklamám, že dnes existují výživové doplňky prakticky na vÅ¡echny neduhy. Mnohé z nich jsou, aÄkoliv to není z pochopitelných důvodů explicitnÄ› Å™eÄeno, prezentováno prakticky jako léky. Tomu napomáhá i to, že jsou prodávány hlavnÄ› v lékárnách.

Otázkou vÅ¡ak je, zda jsou skuteÄnÄ› tak úÄinné, jak tvrdí. PÅ™eci jen, staÄí si vzít doplňky na artrózu. Ty jsou velmi prodávané, a není divu. PrávÄ› artróza pÅ™edevším kolenních a kyÄelních kloubů je problém, který trápí ve stáří mnoho lidí. A vzhledem k tomu, jak bolestivá a omezující je, je jen pochopitelné, že se lidé snaží vyzkouÅ¡et prakticky jakoukoliv možnost, jak se jí zbavit.

doplnky1

Problém je, že souÄasná medicína příliÅ¡ pomoci neumí. Pouze kompletní náhradou daného kloubu, a to je až to poslední možné Å™eÅ¡ení, ke kterému se pÅ™istupuje až ve znaÄnÄ› pokroÄilém stádiu. Navíc to sama o sobÄ› není lehká operace.

AvÅ¡ak zdálo by se, že by to problém být nemÄ›l. PÅ™eci existuje tolik přípravků, které nám mohou pomoci! To vÅ¡ak otvírá otázku, jaká je ve skuteÄnosti úÄinnost a kvalita výživových doplňků. SkuteÄnÄ› dÄ›lají to, co slibují?

PopravdÄ› Å™eÄeno, jen málokdy. JistÄ›, obsahují veÅ¡keré deklarované úÄinné látky, vitamíny a minerály. AvÅ¡ak schopnost jejich vstÅ™ebání je oproti klasické stravÄ› velmi nízká. StaÄí si vzít právÄ› doplňky pro prevenci artrózy. Ty obsahují mimo jiné kolagen, tedy to, co nám pÅ™i ní chybí. AvÅ¡ak v této formÄ› jej tÄ›lo příliÅ¡ nevyužije. PopravdÄ›, lepší prevencí bude klasická želatina, například ve formÄ› gumových medvídků.

doplnky2

V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů se tedy jedná o produkty, které sice nÄ›jaký úÄinek mají, avÅ¡ak ten je ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů minimální. Jde tedy obvykle pouze o snahu podnikatelů vydÄ›lat na důvěřivých lidech, kteří chtÄ›jí snadné Å™eÅ¡ení svých zdravotních problémů.

Proto, pokud nÄ›jaký máte, se radÄ›ji poraÄte s lékaÅ™em. Ten vám doporuÄí přípravky, které jsou skuteÄnÄ› úÄinné a opravdu vám pomohou. A Äasto jsou i levnÄ›jší.