Organické minerály jsou lépe využitelné

Organické vazby minerálních a stopových prvků jsou lépe využitelné, snáze vstÅ™ebatelné, to je známo již Å™adu let. Zde je také odpovÄ›Ä na otázku, proÄ je lepší nekupovat minerály v tabletách v anorganických vazbách, ale radÄ›ji využít pÅ™irozené rostlinné zdroje v potravÄ› Äi potravinových doplňcích.

mořský písek

JistÄ› již nÄ›kdy slyÅ¡eli o moÅ™ských Å™asách a jejich přínosu na lidské tÄ›lo, obsahují totiž velmi mnoho minerálů, z nichž nÄ›které mohou být v běžných průmyslovÄ› vyrábÄ›ných potravinách a pokrmech ve sníženém množství. Platí to hlavnÄ› pro výrobky z bílé mouky (klasické housky Äi rohlíky) a pochutiny, do nichž se pÅ™idává mnoho bílého Å™epného cukru. Bohužel se totiž Å™ada lidí řídí setrvaÄným návykem z minulých dob, kdy se (pÅ™evážnÄ› za socialismu) na pultech obchodů celozrnné peÄivo prakticky nevyskytovalo.

mušle a hvězdice

Jedním z prvků, který je potÅ™ebný pro budování bunÄ›Äných tkání, a jehož nedostatek hrozí zvláštÄ› pÅ™i konzumaci výše uvedené stravy, je kÅ™emík. Tento prvek je zapotÅ™ebí pro práci vnitÅ™ních orgánů, ale je také souÄástí bunÄ›k pokožky, vlasů, ochlupení, nehtů, zubů a kostí. Prvotní chronický nedostatek kÅ™emíku se objevuje v západní populaci pomÄ›rnÄ› brzy, vÅ¡imnÄ›te si, že mnoho ÄtyÅ™icátníků má již první Å¡ediny a hluboké obliÄejové vrásky, nÄ›kdy dokonce náznaky staÅ™ecké povislé kůže.

Křemík v organické vazbě

SkvÄ›lý zdroj organického kÅ™emíku jsou například ovesné vloÄky a luÅ¡tÄ›niny, které je ovÅ¡em nutné pÅ™edem namáÄet, aby se z nich odstranily antinutriÄní látky. Velmi vydatný zdroj kÅ™emíku je také kÅ™emelina. KÅ™emelina úÄinky Energie života potvrdila již pÅ™ed mnoha lety a kromÄ› dodání kÅ™emíku poskytuje i detoxikaÄní efekt.

Co to vlastnÄ› kÅ™emelina je? Jsou to velmi drobné skořápky jednobunÄ›Äných Å™as rozsivek, které se po miliony let usazovaly na oceánském dnÄ›, a po ústupu vodní masy zkamenÄ›ly do podoby skalnatých útesů. Stále jde ovÅ¡em o organický kÅ™emík, nikoli napÅ™. oxid kÅ™emiÄitý.