Olga Havlová

Nedávno proběhla volba prezidenta. Jedné věci jsme si zajisté mohli všimnout. Drtivou většinu kandidátu velmi podporovaly jejich manželky. Dalo by se i říci, že manželky prezidentských kandidátů představovaly to zábavnější a zajímavější na celé prezidentské kampani.
Manželky kandidátů byly taktéž středem pozornosti médií. Byly jim položeny snad stovky otázek. Jedna rozhodně převládala. „Jaká prezidentská manželka je pro Vás největším vzorem a ráda byste se jí připodobnila?“
Dalo by se říci, že novinářům se dostalo téměř jednoznačné odpovědi. Velkým morálním vzorem byla pochopitelně Olga Havlová, první manželka Václava Havla a zakladatelka Výboru dobré vůle.
barevná praha
S Václavem Havlem se seznámila v polovině padesátých let dvacátého století a provdala se za něho v roce 1964. To už byl její manžel uznávaný autor doma i v Evropě. Olga byla pozornou čtenářkou a kritičkou jeho díla. Byla mu také velkou oporou a spolupracovnicí a celoživotní přítelkyní, zvláště v dobách, které trávil Havel ve vězení. Z tohoto období se dochovala korespondence plná hlubokých filozofických myšlenek. Dopisy vyšly knižně jako „Dopisy Olze.“
 pražský hrad

Po listopadu

Jako manželka Václava Havla se začala intenzivně věnovat charitativním aktivitám. Dnes nám to přijde celkem samozřejmé, nicméně je třeba si uvědomit, že v době, kdy se demokracie teprve začínala rozvíjet, se Olga stala v podstatě k průkopnici charitativních aktivit.
Počátkem roku 1990 založila s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle, který patřil k prvním tohoto druhu. V roce 1992 zakládá spolu s ostatními členy Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové. Posláním nadace bylo pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným, diskriminovaným. Činnost nadace byla známá také v zahraničí a v některých zemích vznikly pobočky, které podporovaly činnost nadace.
Olga navštěvovala často potřebné a zjišťovala, co by jim mohlo zlepšit život. Získala si díky tomu respekt světových politiků i kulturních osobností.
K pátému výročí založení Výboru dobré vůle se Olga rozhodla, že Nadace Olgy Havlové bude každý rok udělovat Cenu Olgy Havlové člověku s hendikepem, který se sám dokázal zasloužit o zlepšení podmínek lidí s hendikepem.
Olga Havlová zemřela 27. ledna 1996 po těžké nemoci. Žila velmi tiše a nenápadně, přitom její život byl opravdu plný a bohatý.