Není nejmenší pochyb o tom, že Češi patří mezi vášnivé houbaře, dalo by se říci, že je to skoro náš národní sport. Zatímco v jiných zemích není hledání hřibů obvyklé, zabývají se touto činností profesionální hledači, u nás se jedná o velkou vášeň, která je srovnatelná třeba s rybařením.Přitom je nepochybně zvláštní, že nejvášnivější hledače najdeme mezi lidi, kteří tuto potraviny z duše nenávidí. Podobně jako rybáři mají ze všeho nejraději hovězí steak. Taková je realita.
kozák v listí
Samozřejmě každý hledač má jiné mykologické znalosti. Jsou lidé, kteří poznají jen praváky a suchohřiby, někteří jsou zkušení znalci. Přesto i zkušení znalci vždy vyráželi na houby s Atlasem hub. Atlasů bylo možné najít opravdu nepřeberné množství a obvykle všechny bývaly beznadějně vyprodány. Ovšem pokrok nezastavíš, a tak také v oblasti houbaření se setkáme s výrazným technologickým pokrokem. Hledat nechodíme s atlasem, ale s chytrým telefonem.
Je možné se setkat hned s několika druhu internetových aplikací, které Vám při hledání oblíbené potraviny mohou pomoci. Najdete v českých i anglických jazykových mutacích. Aplikace je možné legálně a bezplatně stáhnout na internetu.
žaludy u houby
Některé fungují v podstatě jako digitální atlas hub. Jen s tím rozdílem, že nenosíte knížku, ale prostě jen telefon. Některé aplikace fungují jinak. Svůj úlovek vyfotíte a aplikace dokáže přímo z fotografie poznat, o jakou houbu se jedná. Některé aplikace jsou kombinací obou možností. Tedy atlasu i rozpoznávání z fotografií. Samozřejmě platí rada, bezpečnost je na místě, a pokud si nejste přesto zcela jisti, raději plod nesbírejte, riziko otravy za to opravdu nestojí. Pokud jste zvědaví a zajímá Vás, s jakou plodinou jste se vlastně setkali, vždy máte možnost fotografii poslat do mykologické poradny, které mají kromě webových stránek také svůj facebookový profil.