Psychoterapeutický výcvik

Chtěli jste studovat psychologii, ale opakovaně jste se pro velký zájem nedostali? Nedělejte si z toho těžkou hlavu. Můžete přece pracovat jako psychoterapeut. Samozřejmě pro práci psychoterapeuta se očekává vzdělání v příbuzném oboru. Například sociální práce, speciální pedagogika, ošetřovatelství, pedagogika, medicína (mnozí psychiatři mají psychoterapeutický výcvik). Jak se stát psychoterapeutem? Je nutné vystudovat psychoterapeutický výcvik. Ten trvá zhruba pět let, ale u jednotlivých škol se délka trvání může měnit. I vystudovaní psychologové psychoterapeutický výcvik absolvují. Bez něj obvykle nejsou schopni práci vykonávat. Pojďme si o výcviku něco málo říci.
strom v hlavě
 

Až na dřeň

Výcvik vedou lektoři psychoterapeutické školy, psychologové, psychiatři, psychoterapeuti. Samotný výcvik se dělí na čtyři základní části a tou je teorie, sebezkušenostní část, práce s klientem pod odbornou supervizí a závěrečná zkouška.
Záměrem výcviku je, aby adept sám zakoušel postupy vlastní psychoterapeutickému směru, který si vybral. Jde o to dostat se obrazně řečeno až na dřeň.
šikana ženy
Psychoterapeutický výcvik je hrazený a školné činí zhruba 20 000 Kč za rok. Účastník musí absolvovat 500-1000 hodin výcviku. Výcvik probíhá obvykle v Praze, ojediněle některé v Brně, je třeba k tomu počítat cestování a ubytování. Vzdělávání probíhá obvykle jeden víkend v měsíci plus jeden intenzivní týden v roce. Není to tedy nijak snadné, je to časově i finančně velmi náročné, to nepochybně.
Po ukončení absolvent obdrží osvědčení a může pracovat jako psychoterapeut.
 poradenství pro ženy

Psychoterapeutické školy

Nyní si pojďme vyjmenovat alespoň některé psychoterapeutické školy.
·         Psychoanalýza
·         Existenciální psychoterapie
·         Humanistická (rogersovská) psychoterapie
·         Kognitivní psychoterapie
·         Behaviorální psychoterapie
·         Kognitivně-behaviorální psychoterapie
·         Systemická terapie
·         Gestalt terapie
·         Satirovská transformační terapie