Personalisté ve velkých firmách už dávno ví, jak velký vliv mají mezilidské vztahy na pracovišti na výsledky firmy. Proto se už dlouhá léta snaží přijít s co nejlepším způsobem, jak řešit problémy mezi zaměstnanci a udržet tak v kanceláři příjemnou atmosféru.
porada zaměstnanců.jpg
Na první pohled se spory na pracovišti mohou zdát jako nevýznamný problém. Hádky nad nedokončenou prací nebo odpovědností za chybu mohou mít nepřímý vliv na dynamiku celého pracoviště. Bohužel často lidé na vedoucích pozicí ignorují tyto problémy. Pokud si jich všimnou, často nejsou schopni je reálně řešit. Pro správný chod firmy je důležité, aby zaměstnanci sami na sebe neshazoval vinu a nesledovali jen vlastní zájmy. Při závažnějších problémech je na místě, aby zasáhlo oddělení lidských zdrojů a uklidnilo situaci. Mezilidským kolizím lze předejít více způsoby. Mimo jiné sem patří teambuilding a sociální mapy.
myšlení o práci.jpg
Teambuilding
Teambuilding není žádný nový výraz. Jedná se o klíčové slovo v rámci pracovního kolektivu. Spočívá v upevňování mezilidských vztahů v pracovním prostředí. Paradoxně ale často teambuilding neprobíhá na pracovišti. Časté jsou různé společné firemní akce, kde se hrají různé sportovní i společenské hry. Vše je zaměřeno na sjednocení skupiny. Zaměstnanci mají možnosti lépe poznat své nadřízené a vytvořit si příjemné zážitky se spolupracovníky.
Sociální mapy
Další možnost zefektivnění práce bývá vytvoření takzvané sociální mapy. Jejich tvorbou se zabývá přední český sociolog Jaroslav Sýkora. A co si pod takovou sociální mapou představit? Jednotliví zaměstnanci jsou zde znázorněni jako body a komunikační kanály mezi nimi mění svou barvu podle intenzity. Tak lze snadno poznat, kdo je ze skupiny vyloučen, kde probíhá nějaký konflikt nebo kdo ze zaměstnanců je pomyslnou hvězdou skupiny, se kterou všichni komunikují. Náhlá změna ve struktuře pak poukazuje na určitý sociální problém. Tento způsob mapování lidských vztahů byl používán i během vesmírných misí.