Uvažujete-li o pořízení bazénu, který bude zčásti zapuštěný pod hladinu terénu, nebo půjde o bazén nadzemní, pak budete postaveni před důležité rozhodnutí vybrat vhodné místo pro jeho umístění. Budete muset zvolit, jak bude prostor vystaven slunečním paprskům, jak to vyřešíte s instalací příslušenství, zejména s bazénovou filtrací, kde se bude nacházet technická šachta a přípojka elektřiny, a jak vyřešit napouštění a vypouštění vody z nádrže.

pes s míčem ve vodě

Další důležitou věcí je zabezpečení podloží pod bazénem, aby nedocházelo k jeho sesuvům, deformacím skeletu, prasklinám a podobným událostem, které znemožňují jeho bezpečný a bezproblémový provoz.

Jak připravit zemský povrch – laminátová fólie bazénové nádrže se pokládá vždy na předem připravené podloží, jinak by došlo k jejímu poškození. Laminát je materiál relativně pevný, ale křehký, může praskat při větším průhybu a silovém namáhání, jestliže dno bazénu zatížíte v některých místech, např. kameny, kořeny atp.

dno bazénu

Nejprve je nutné důkladně vyrovnat terén tak, aby byl přesně v rovině, tím se vyrovná tlak vody na celou plochu nádrže a zamezí se problematickým místům, kde by mohl být tlak vyšší. V ideálním případě tedy pracujte s dlouhou vodováhou, případně využijte dlouhé latě a prkna nebo pevné neohebné desky.

Poté odeberte všechny větší kameny, zbytky zdiva a úlomky kořenů, které by mohly být zdrojem problémů. Buďte pečliví a nic nevynechejte. Následně povrch pokryjte prosetým pískem, jeho vrstva by měla být zhruba dva až tři centimetry.

Na závěr pokládejte geotextilní podložku pod bazén Chlorito, nejlépe o vyšší gramáži nad 200 gramů na čtvereční metr. V zásadě platí, že čím vyšší je gramáž, tím větší ochrana před prorůstáním trávy, kořenů stromů a plevele a před tvorbou hniloby a plísní. Podložka by měla být dobře rozprostřena po celé ploše, neměla by se shrnovat a vytvářet nerovnosti.