Bez výhrad je možné čističku vzduchu doporučit lidem, kteří trpí alergií na prachové částice a na pyl. Čistička pomůže zejména těm, kteří žijí v oblasti se zvýšenou koncentrací prachových částic – to je např. část Moravskoslezského kraje – Ostravsko, průmyslová oblast železáren. Rizikové jsou i lokality, kde se zpracovává vápenec, např. Radotín u Prahy, atd. Takových míst je v republice stále mnoho, nezapomínejme ovšem i na centra velkých měst, kde se zejména v letním období zvyšuje koncentrace smogu. Ten představuje s rozvířeným prachem z městských ulic díky silnému automobilovému provozu pro alergiky doslova peklo. Život ve velkých městech neprospívá nikomu, koncentrace škodlivin tu mnohdy překračuje doporučené limity a na ně jsou nejcitlivější nejen alergici, ale i děti. Dětský organismus se neustále vyvíjí a je tudíž náchylnější na různé infekce vlivem oslabení imunitního systému.
kouř z továrny

Řada lidí se domnívá, že se každý pobytem ve znečištěném prostředí jaksi zocelí, že si na něj zvykne, a že se stane odolnějším. To je pochopitelně nesmysl, pobyt v takovém prostředí každého oslabuje a navíc se všechny tyto vlivy sčítají a mohou se později promítnout i ve formě vážné nemoci. 

Co je to vlastně alergie na prach?

Samotná alergie na prach neexistuje, prach je totiž jen nositelem alergenu, kterým jsou roztoči. Ať už se jedná o průmyslový prach, např. z vápenky, nebo prach z ulice, případně prach v domácnosti na koberci a na nábytku. Prach je v podstatě velmi různorodá a pestrá směs drobných částeček minerálních a chemických látek, zvířecích a lidských chlupů, částí odumřelých tkání a různých druhů mikroorganismů včetně roztočů. Alergici ovšem reagují právě na zvýšenou koncentraci roztočů, takže alergie na prach je, zjednodušeně řečeno, alergií na roztoče.
v plynové masce

Jak čistička vzduchu pracuje?

Jejím prvořadým úkolem je odchytit polétavý prach z ovzduší. Vždy záleží na kvalitě filtrů, které jsou uvnitř. Nejúčinnější jsou, známé i z vysavačů, tzv. Hepa filtry, které filtrují s účinností až 99 procent. Výrobek vždy musí mít také k dispozici údaj, jaký výkon poskytuje, tedy kolik krychlových metrů vzduchu za hodinu přefiltruje. Závisí to na práci ventilátoru a tady platí přímá úměra – čím výkonnější ventilátor a tím pádem vyšší objem vyčištěného vzduchu, tím hlučnější provoz čističky.
cigarety v popelníku

Čistička vzduchu zpravidla vyčistí sice jen jednu místnost v bytě, ale lékaři se spíš přiklání k docela obyčejné čističce vzduchu, než k pevné klimatizaci. Klimatizace totiž zhoršuje tzv. elektroiontové klima a na ně jsou velmi citliví staří a nemocní lidé, malé děti a astmatici. Ideální je pořídit čističku do ložnice pro kvalitní spánek, což zajistí lepší regeneraci organismu.