Nová doba, nové nároky

Vyspělá západní civilizace žádá nejlépe vzdělané, tělesně a psychicky zdatné a odolné jedince, krásné, kariérně na výši, intelektem a společenskými zvyklostmi vybavené a přiměřeně bohaté a krásné. Takový je dnes zejména ideální muž. U žen se to redukuje na krásu, zdatnost fyzickou a společensko-sexuální zdatnost, případně smysl pro rodinu (to aby se nemusel dětmi zaobírat kariérou zaneprázdněný muž). Naproti tomu dnešní doba přinesla veškerá civilizační negativa a choroby, které přímo působí proti naplnění těchto ideálů. Jak ale lidem pomoci?

Pomoc těžká

Člověk, který chce obstát v moderní společnosti, musí také být zdatný sexuálně, nesmí být příliš konzervativní pro uplatnění v například mediálně vděčných oborech, příliš progresivní – v tradičních, mediálně neatraktivních oborech. Někdy musí předstírat heterosexualitu, jindy musí být homosexuál, nebo alespoň bisexuál, aby obstál v dnešním světě. Žně mají prodejci pomůcek, afrodisiak, podpůrných prostředků. A taky třeba poppers .